Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XLIII/337/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: podziału Miasta i Gminy Ćmielów na stałe obwody głosowania.