1. Bożena Moskal - Przewodnicząca

2. Radosław Bzorek - Wiceprzewodniczący

3. Aneta Wilczak

4. Dariusz Maruszczak

5. Edyta Maruszczak