Referat Oświaty

Adres:

 Rynek 50

 27-440 Ćmielów

tel/fax (15) 861 20 79

e-mail: oswiata@cmielow.pl

REGON: 366035816

Godziny pracy :

poniedziałek-piątek: od godz. 7:00 do godz. 15:00 ,

Kierownik P.O.Klaudia Kępa

Anna Życińska