Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648) Burmistrz Ćmielowa zamieszcza informację dotyczącą adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon rolniczych powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

Lub – Eko - Plus

ul. Metalurgiczna 17C, 20-234 Lublin

Folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze

502 636 439

2.

ZUH LOBO Grzegorz Paszkiewicz

ul. Doktora Perzyny 116/118, 26-700 Zwoleń

Folia odpadowa, sznurek, worki big bag

539 672 917

3.

P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

ul. Fabryczna 16,   24-320 Poniatowa

Opony Rolnicze

691 370 360