Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 40/2020 z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie: upoważnienia Pani Agnieszki Śmieszek pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie do działania w imieniu Burmistrza Ćmielowa jako organu gminy.