Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXI/185/2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ćmielowa