Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 133/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Ćmielowie do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art.411 ust. 10g ustawy - Prawo ochrony środowiska, w tym do  wydawania w tych sprawach zaświadczeń