Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIII/199/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie:  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok