Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXIV/210/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie: utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub "Senior+" w Ćmielowie i połączenia go z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ćmielowie.