Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 2/2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Ćmielowa.