Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 19/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2021 r.