Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 30/2021 z dnia 05 marca 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2021 r.