OBWIESZCZENIE Burmistrza Ćmielowa z dnia 21 lipca 2021 roku o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji administracyjnej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym