Interpelacja Nr 40/2021 w sprawie przeprowadzanych konsultacji społecznych w sprawie określenia granic Parku Kulturowego Doliny Kamiennej na terenie Gminy Ćmielów