Interpelacja Nr 52/2021 w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na 2022 rok postawienia kompletnej lampy oświetlenia ulicznego na końcowym odcinku drogi wewnętrznej dz. ew. nr 50 w miejscowości Piaski Brzóstowskie.