Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 2/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na  stanowisko urzędnicze:  podinspektor ds. ochrony środowiska w referacie gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska