Odpowiedź na Interpelacje Nr 28/2022 sprawie poprawienia częściowo zapadniętej kostki brukowej na parkingu przy ul. Szkolnej w Ćmielowie.