Protokół Nr LV/2022 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Ćmielowie odbytej w dniu 27 maja 2022 r.