Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 22 lipca 2022 r.