ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: opracowanie dokumentacji dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa parkingu znajdującego się za Przychodnią Pacjent i Urzędem Miasta i Gminy w Ćmielowie na dz. ewid. 2319/2”