ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: "Budowa tarasu widokowego z zadaszeniem na działce 234 położonej w miejscowości Podgrodzie, gmina Ćmielów"