ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Samorządowego Przedszkola w Ćmielowie"