Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 2/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku elektrycznego