Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 stycznia 2023 r.