SPRAWOZDANIE z realizacji PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI za rok 2022