Uchwała Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr LXIX/456/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2023 r.