Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 107/2023 z dnia 08 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zbigniewowi Czubali, dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. M. Raciborskiego do prowadzenia czynności związanych z realizacją ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli