ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł netto na: opracowanie dokumentacji projektowej pod inwestycję pn.: „Rozbudowa istniejącego mostu na rzece Kamiennej w sołectwie Grójec, gm. Ćmielów”