Imienne wykazy głosowań radnych Sesji  Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 27 październka 2023 r.