Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 134/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie opracowania analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszary wodne na terenie Gminy Ćmielów