Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 137/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 r.