Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 35/2024 z dnia 15 kwietnia 2024  r. w sprawie zmian w budżecie na 2024 r.