Interpelacja Nr 13/2024 w sprawie wycięcia krzewów - drzew z pasa drogowego na odcinku drogi 607 w m. Ruda Kościelna.