Dnia 29 kwietnia 2024 roku /poniedziałek/ o godzinie 9.00. w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Dziennego Domu Seniora  w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 25 (wejście od strony ulicy Zacisznej) odbędzie się Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ćmielowie.     

                                                

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad.

2.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendium naukowego, sportowego i artystycznego szczególnie uzdolnionym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie Gminy Ćmielów.

3.      Zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ćmielów.

4.      Sprawy różne.

5.      Zamknięcie obrad komisji.