Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 19/2008 z dnia 05 maja 2008r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru częściowego II etapu zadania pn.: "Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Glinka i Krzczonowice w gminie Ćmielów".