Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 20/2008 z dnia 07 maja 2008r. w sprawie: powołania Komisji do spraw kontroli przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ćmielów.