Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 28/2008 z dnia 09 czerwca 2008r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Nalazka w Ćmielowie.