Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 59/2008 z dnia 11 września 2008r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej w 2008 roku.