Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 71/2008 z dnia 09 października 2008r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i  Gminy w Ćmielowie.