Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 79/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawcy zamówień publicznych w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej równowartości 5.150.000 euro na wykonanie: "Remont nawierzchni ulicy Kolejowej w Ćmielowie - II Etap".