Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 94/2008 z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej mającej dokonać wyboru wykonawcy zamówień publicznych w przatargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej równowartości 206.000 euro na wykonanie: "Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Ćmielów przez okres 3 lat".