Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 100/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania, zapasów materiałów w Urzędzie Miejskim w Ćmielowie oraz inwentaryzacji gruntów Gminy Ćmielów.