Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 9/2011 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie: aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny - zastrzeżone.