Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 16/2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie.