Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 17/2011 z dnia 16 marca 2011r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla Miasta i Gminy Ćmielów na rok 2011.