Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 25/2011 z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji mającej dokonać odbioru częściowego robót na zadaniu nr 1 pn.:"Przebudowa parkingu Ćmielów".