Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 51/2011 z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.