Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 70/2011 z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań zleconych oraz w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Ćmielów na 2011 rok.