Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 74/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 4.845.000 euro pn.: "Remont drogi gminnej nr 318011T Jastków-Kolonia Krzczonowice (stary nr drogi 000577T).