Zarządzenie Burmistrza Ćmielowa Nr 80/2011 z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie:powołania Komisji mającej dokonać odbioru zadania pn.:"Remont drogi gminnej Nr 318038T w miejscowości Brzóstowa".